جمله های جدید تبریک روز مادر

جمله های جدید تبریک روز مادر

pic139238 akz.ir 8 جمله های جدید تبریک روز مادر

…………………………………………………….
به دنیا آمد تا دختر کسی شود، ازدواج کرد تا همدم کسی شود،
بچه دار شد تا مادر کسی شود، برای همه کسی شد
اما خودش بیکس ماند ……
به سلامتی همه مادرا ?

…………………………………………………….
ـند سالـــه دارم آهنــگهـــای مختلـــفو امتحــان میکنــم
ولــــــــــــی هنـــــوز هیــــچ آهنگــــی
مــــــــثِ لالایی تــــو آرومـــم نمیکنــد
مــــــــ?ــــــــادر
…………………………………………………….
قربان وجودت که وجودم ز وجودت بوجود آمده مادر

 

==>> مشاهده جمله های جدید تبریک روز مادر . . .

 

برچسب ها :