جمله های زیبا برای تبریک نوروز

جمله های زیبا برای تبریک نوروز

pic www.akz .ir 71 جمله های زیبا برای تبریک نوروز

نوروز پیامبر مهر است که مرا وامی دارد تنها به خاطر تو دوست داشتن را یاد بگیرم.

::
::
نوروز ایین رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند.
::
::
ستاره بختتان بالا سپیده صبحتان تابناک سایه عمرتان بلند ساز زندگیتان کوک سرزمین دلتان سبز سال جدید مبارک
::::

در این نوروز باستانی خیال امدنت را به اغوش خسته می کشم .

 

==>> مشاهده جمله های زیبا برای تبریک نوروز . . .

 

برچسب ها :